Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Адвокатски съвет

  • Адвокатски съвет
  • Контролен съвет
  • Дисциплинарен съд
  • Структура

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

адв. Меглена Хари Гунчева
адв. Меглена Хари
Гунчева
председател

Виж повече

адв. Магдалена Павлова
Колева
зам.председател

Виж повече

адв. Зоя Петрова Зарчева
адв. Зоя Петрова
Зарчева
секретар

Виж повече

адв. Гергана Димова Георгиева
адв. Гергана Димова
Георгиева
основен член

Виж повече

адв. Димо Райнов
Стоянов
основен член

Виж повече

адв. Михаил Атанасов
Милчев
основен член

Виж повече

адв. Татяна Стоянова
Пальова-Господинова
основен член

Виж повече

адв. Галина Димитрова Чингарова
адв. Галина Димитрова
Чингарова
резервен член

Виж повече

адв. Смиляна Николова
Нитова-Кръстева
резервен член

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com